Thor Inge Christensen

Metallbearbeiding siden 1929

Daglig leder, startet 1.6.1995 har vært innom alt i bedriften fra feiegutt via trykktester til sveiser og nå daglig leder